POLITYKA PRYWATNOŚCI „SHINRIN-YOKU”
Gospodarstwo Agroturystyczne Wioletta Wyrozębska 

 

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest SHINRIN-YOKU Gospodarstwo Agroturystyczne Wioletta Wyrozębska z siedzibą w Leśniewo 83i , 11-420 Srokowo, NIP: 5571204939, REGON: 389249502. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach realizacji zleceń. Bez Państwa zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

§2. Administrator Danych, Cel Przetwarzania Danych oraz Prawa

1. Usługodawca – SHINRIN-YOKU Gospodarstwo Agroturystyczne Wioletta Wyrozębska jest administratorem danych swoich klientów.
2. Dane osobowe przetwarzane są:
– zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
– zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
– w zakresie i celu niezbędnym do stworzenia treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych przez SHINRIN-YOKU Gospodarstwo Agroturystyczne Wioletta Wyrozębska,
– w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w  SHINRIN-YOKU Gospodarstwo Agroturystyczne Wioletta Wyrozębska jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rezerwacje@kyotogardenmazury.pl lub pod numerem telefonu: 668 765 267 lub osobiście w siedzibie firmy: Leśniewo 83i, 11-420 Srokowo w godzinach pracy.
5. Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu jak najlepszej ochrony danych użytkownika przed utratą, modyfikacją, kradzieżą bądź dostępem ze strony nieupoważnionych stron trzecich.
6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
7. Usługodawca – SHINRIN-YOKU Gospodarstwo Agroturystyczne Wioletta Wyrozębska ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
9. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

1. Strona internetowa https://kyotogardenmazury.pl/ automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies (ciasteczka). Są to małe pliki tekstowe tworzone i wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
2. Gromadzone informacje w plikach cookies przeważnie zawierają adres IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, informacji o czasie i dacie utworzenia, lokalizacji, oraz czasie wygaśnięcia pliku cookies.
3. Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych strony, aby usprawniać funkcjonowanie strony internetowej.
4. Korzystamy z plików cookies, aby zagwarantować najwyższy poziom wygody naszej strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz SHINRIN-YOKU Gospodarstwo Agroturystyczne Wioletta Wyrozębska w celu optymalizacji działania strony.
5. Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
– „Własne” pochodzące bezpośrednio z naszej strony internetowej.
– „Niezbędne” umożliwiają poprawne korzystanie z naszej strony.
6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies w edycji ustawień w przeglądarce internetowej.
7. Użytkownik naszych stron ma pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Jak zmienić lub wyłączyć obsługę plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Google Chrome

Należy kliknąć menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

1. Usuwanie plików Cookie,
2. Domyślne blokowanie plików Cookie,
3. Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
4. Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
5. Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
350 pln
25
350 pln
26
350 pln
27
350 pln
28
350 pln
29
350 pln
30
350 pln